Wiadomości

styp11

Informacja w sprawie naboru wniosków o przyznanie wyróżnienia w dziedzinie sportu "Laur Sportowy Miasta Sosnowca"

Zapraszamy do zapoznania się z "Informacją w sprawie naboru wniosków o przyznanie wyróżnienia w dziedzinie sportu "Laur Sportowy Miasta Sosnowca".

Formularze: wniosku o przyznanie wyróżnienia w dziedzinie sportu "Laur Sportowy Miasta Sosnowca" dostępne są na stronie  www.mosir.sosnowiec.pl w zakładce „Stypendia, Nagrody i Wyróżnienia": https://www.mosir.sosnowiec.pl/stypendia/nagrody-i-wyroznienia.html w Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR Sosnowiec w zakładce: "Wyróżnienia sportowe": https://bip.mosir.sosnowiec.pl/menu-przedmiotowe/nagrody-i-wyroznienia-dla-zawodnikow-i-trenerow.html oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w zakładce: "Wnioski do pobrania": https://www.bip.um.sosnowiec.pl/m,7229,wyroznienia-sportowe.html.