Sport i rekreacja

SALS

Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór drużyn do Sosnowieckiej Amatorskiej Ligi Siatkówki.

Drużyny można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hala.zagorze@mosir.sosnowiec.pl w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku, 9 października 2023 r. włącznie.

Zgłoszenie musi zawierać: nazwę drużyny oraz imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail przedstawiciela drużyny (kapitana), który otrzyma potwierdzenie uczestnictwa po zakończeniu procedury naborowej.

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie na konto Organizatora wpisowego w wysokości 100 zł oraz kaucji w wysokości 600 zł, w terminie do dnia 16 października 2023 roku.
W rozgrywkach SALS może wziąć udział maksimum 12 drużyn.

Mecze w ramach Sosnowieckiej Amatorskiej Ligi Siatkówki odbywać się będą w soboty i niedziele począwszy od 21 października 2023 roku (sobota), na terenie Hali Sportowej przy ulicy Baczyńskiego 4 w Sosnowcu.

We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek Sosnowieckiej Amatorskiej Ligi Siatkówki należy kontaktować się z Januszem Kapką, tel: 506 808 924; e-mail: hala.zagorze@mosir.sosnowiec.pl lub Leszkiem Słabym, tel: 508 065 931.

Zobacz również