Sport i rekreacja

Program „Bliżej siebie – razem nad wodą”

Program realizowany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji od 2018 roku. Nadrzędnym celem tego programu jest promowanie zdrowego i wolnego od używek stylu życia a także propagowanie pozytywnych wzorców rodzinnego spędzania czasu wolnego i budowanie koleżeńskich relacji między uczestnikami.

Program realizowany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji od 2018 roku. Nadrzędnym celem tego programu jest promowanie zdrowego i wolnego od używek stylu życia a także propagowanie pozytywnych wzorców rodzinnego spędzania czasu wolnego i budowanie koleżeńskich relacji między uczestnikami.

Zajęcia proponowane w ramach realizacji programu „Bliżej siebie – razem nad wodą” mają również dostarczyć uczestnikom wiedzy związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz z umiejętnym i efektywnym organizowaniem sobie czasu wolnego.

MOSiR jako jednostka wypełniająca założenia programu „Bliżej siebie – razem and wodą” oferuje chętnym wachlarz różnorodnych aktywności, które udostępniane są na preferencyjnych warunkach cenowych lub całkowicie nieodpłatnie.

Projekt „Bliżej siebie – razem nad wodą” proponuje jego uczestnikom następujące aktywności:

  • bezpłatne korzystanie w trakcie wakacji z wodnego toru przeszkód przez dzieci i młodzież zamieszkałą na terenie miasta Sosnowca lub uczęszczającą do sosnowieckich szkół,
  • weekendowe spływy kajakowe skierowane do całych rodzin na dwóch urokliwych trasach: z Maczek do Trójkąta Trzech Cesarzy lub z Piernikarki do Maczek,
  • zajęcia aquaspinning dla dorosłych oraz zajęcia rekreacyjnego pływania dla dzieci w wieku od 7 do 13 roku życia odbywające się równolegle na terenie tej samej pływalni – zajęcia prowadzone pod okiem wykwalifikowanych instruktorów,
  • bezpłatne korzystanie z atrakcji wodnej dla dzieci i rodziców udostępnianej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. 3-go Maja 51 w postaci łódeczek rekreacyjnych typu paddler pływających w wypełnionym wodą basenie pneumatycznym.

W ramach ponoszonych opłat uczestnicy otrzymują pamiątkowe gadżety, a w przypadku spływów kajakowych mają również każdorazowo zapewniony posiłek regeneracyjny.

Jednostka dysponuje własną infrastrukturą kajakową (kajaki jedno i dwuosobowe, kapoki, wiosła, przyczepy do transportu kajaków), która udostępniana jest uczestnikom w ramach opłaty za udział w spływach.