Fundusze europejskie

EFRR_POZIOM_kolor.jpg (2019-04-23 11:56:21)

Przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji.

Projekt uzyskał Pożyczkę JESSICA na finansowanie Projektu miejskiego w ramach inicjatywy JESSICA w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.3. Rewitalizacja - JESSICA

Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej poprzez rewitalizację terenu Kompleksu Sportowego przy al. Mireckiego 31 w Sosnowcu przyczyniającej się do likwidacji problemu społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zapleczem na Stadionie Ludowym w Sosnowcu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Budowa Skate Parku wraz z obiektami towarzyszącymi i przebudowa infrastruktury aktywnych form turystyki (trasy rolkowe, rowerowe, piesze) w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Poleć znajomemu