Wiadomości

347554888_717001800229483_2934709887538252885_n1

WAŻNE!! Informujemy, że uczestnicy V turnusu półkolonii letnich będą odbywać swoje zajęcia według następującego układu: