Wiadomości

styp10

Informacja w sprawie naboru wniosków o przyznanie Nagrody Sportowej Miasta Sosnowca.

Zapraszamy do zapoznania się z "Informacją w sprawie w sprawie naboru wniosków o przyznanie Nagrody Sportowej Miasta Sosnowca."

Formularze: wniosku o przyznanie Nagrody Sportowej Miasta Sosnowca dostępne są na stronie  www.mosir.sosnowiec.pl w zakładce „Stypendia, Nagrody i Wyróżnienia": https://www.mosir.sosnowiec.pl/stypendia/nagrody-sportowe-1.html w Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR Sosnowiec w zakładce: "Nagrody i wyróżnienia dla zawodników i trenerów": https://bip.mosir.sosnowiec.pl/menu-przedmiotowe/nagrody-i-wyroznienia-dla-zawodnikow-i-trenerow.html oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w zakładce: "Wnioski do pobrania":https://www.bip.um.sosnowiec.pl/m,7227,nagrody-sportowe-miasta-sosnowca.html