Mały Tour de Pologne na Górce

data publikacji: 30 / 07 / 2013

Zapraszamy w środę, 31 lipca na Górkę Środulską na „Mały Tour de Pologne” w ramach „II Sosnowieckiej Roweriady”.

kolarz-maly-745.jpg (2013-07-30 09:55:00)

W zawodach udział wezmą młodzi kolarze w wieku 5-14 lat. Trasa „Małego Tour de Pologne” będzie liczyła ok. 600 - 800 metrów i zostanie poprowadzona wokół Parku Środula. Zgłoszenia i rejestracja - w dniu imprezy w godz. 14:30-15:45.

Regulamin zawodów

1. CEL ZAWODÓW:
- Propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
- Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW:
- Urząd Miejski w Sosnowcu
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
- Grupa Kolarska „Zagłębie Sosnowiec”
- Zagłębiowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne

3. CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW:
- Zawody zostaną rozegrane w dniu 31 lipca 2013 r. w Sosnowcu: w Parku Środula (stok narciarski)
- Przyjmowanie zgłoszeń w dniu zawodów w godz. 14.30 - 15.45 w biurze zawodów w Parku Środula (stok narciarski)
- Start pierwszej kategorii godz. 16.00

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:
- Wypełnienie w dniu zawodów formularza zgłoszeniowego (wypełnia rodzic lub prawny opiekun) wraz z podpisem potwierdzającym akceptację niniejszego regulaminu
- Posiadanie kasku rowerowego i sprawnego roweru
- Każde dziecko startuje na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko do wyścigu.
- Równocześnie rodzic bądź opiekun prawny zgłaszający dziecko do wyścigu oświadcza, iż nie będzie rościł w stosunku do organizatora żadnych pretensji ani praw w związku z udziałem dziecka w „Małym Tour de Pologne” (w tym na skutek ewentualnych kolizji i wypadków, w następstwie których nastąpił uszczerbek na zdrowiu dziecka).

5. PROGRAM ZAWODÓW:
- 14.30-15.45 - rejestracja uczestników
- 16:00 - pierwszy start
- 18:00 - zakończenie wyścigu, ogłoszenie wyników
- 18.30 - uroczysta dekoracja zwycięzców

6. DYSTANSE:
- Trasa Małego Tour de Pologne będzie liczyła ok. 600 - 800 metrów i będzie poprowadzona wokół Parku Środula i stacji narciarskiej. Cała długość trasy będzie oznakowana taśmami. Za skrócenie trasy zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

7. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:
- kategoria chłopcy poniżej 2009 (do 4 lat)
- kategoria chłopcy 2007-2008 (5-6 lat)
- kategoria chłopcy 2005-2006 (7-8 lat)
- kategoria chłopcy 2003-2004 (9-10 lat)
- kategoria chłopcy 2001-2002 (11-12 lat)
- kategoria chłopcy 1999-2000 (13-14 lat)

- kategoria dziewczynki poniżej 2009 (do 4 lat)
- kategoria dziewczynki 2007-2008 (5-6 lat)
- kategoria dziewczynki 2005-2006 (7-8 lat)
- kategoria dziewczynki 2003-2004 (9-10 lat)
- kategoria dziewczynki 2001-2002 (11-12 lat)
- kategoria dziewczynki 1999-2000 (13-14 lat)

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech miejsc w kategorii.

8. INFORMACJE KOŃCOWE:
- Rodzice/opiekunowie prawni dziecka biorącego udział w zawodach (zwanego dalej „uczestnikiem”), wypełniając formularz zgłoszenia, oświadczają, że dane w nim zawarte są zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz zapewnia, że stan zdrowia uczestnika umożliwia udział w zawodach.
- Przez akceptację niniejszego Regulaminu rodzice/opiekunowie prawni uczestnika zrzekają się prawa dochodzenia odszkodowania prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
- Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Małego Tour de Pologne nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników zawodów. Uczestnicy zwodów ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
- Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Silesia Pro Active z siedzibą w Katowicach oraz Silesia Cup MTB Tomasz Wojtala z siedzibą w Tychach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 883).
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.

Poleć znajomemu