Start sezonu 2017/2018 Sosnowieckiej Amatorskiej Ligi Siatkówki

data publikacji: 18 / 09 / 2017

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu informuje, iż rozpoczęły się zapisy do kolejnej edycji Sosnowieckiej Amatorskiej Ligi Siatkówki.

 IMG_1715.jpg (2016-09-26 14:48:56)

Zgłoszenia do uczestnictwa w rozgrywkach przyjmowane są do dnia 30 września 2017 roku drogą mailową na adres: liga@mosir.sosnowiec.pl.

Prawidłowe zgłoszenie musi zawierać:

• nazwę drużyny, 
• imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail przedstawiciela drużyny do kontaktów z Organizatorem, 
• listę zawodników: Imię i Nazwisko, miasto zamieszkania, a w przypadku uczniów - dodatkowo nazwy szkół, do których uczęszczają, (oryginał listy zawodników wraz z dokonanym własnoręcznym podpisem o zapoznaniu się z regulaminem SALS 2017/2018 drużny muszą przekazać do komisji sędziowskiej bezpośrednio przed pierwszym rozgrywanym przez siebie meczem!)

W rozgrywkach SALS mogą wziąć udział drużyny składające się z minimum 6, a maksymalnie 14 osób. Co najmniej 4 zawodników każdej ze zgłoszonych drużyn musi być mieszkańcami miasta Sosnowca lub uczniami szkół z terenu miasta Sosnowca.

Pierwszeństwo udziału w SALS w sezonie 2017/2018 mają drużyny, które występowały w rozgrywkach SALS w sezonie 2016/2017. W przypadku braku zgłoszenia drużyn występujących w rozgrywkach w sezonie 2016/2017, o zakwalifikowaniu się do tegorocznych rozgrywek nowych drużyn, będzie decydować kolejność zgłoszeń. 

 

Szczegółowe informacje zawarte są w poniższym Regulaminie.

regulamin SALS 2017.pdf

Regulamin SALS 2017.pdf / rozmiar: 86.66 kb

Poleć znajomemu