Rejestr zbiorów danych osobowych

 Rejestr zbiorów danych osobowych
przetwarzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
ul. 3 Maja 41, 41 – 200 Sosnowiec


Rejestr zbiorów danych osobowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu prowadzony na podstawie:


»
art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)


» Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji
rejestru zbioru danych (Dz. U. z 2015 r. poz. 719)


 

Rejestr zbiorów danych osobowych

ABI – administratora bezpieczeństwa informacji

 

  

Lp.

Nazwa zbioru

Opis zbioru danych

1

KLIENCI HOTELU

Informacje szczegółowe na temat zbioru

2

UCZESTNICY ZAJĘĆ I IMPREZ

Informacje szczegółowe na temat zbioru

3

KANCELARIA

Informacje szczegółowe na temat zbioru

4

MOGK (Miejski Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej)

Informacje szczegółowe na temat zbioru

5

OŚWIADCZENIA

Informacje szczegółowe na temat zbioru

6

AKCJE RATOWNICZE

Informacje szczegółowe na temat zbioru

7

DZIENNIK PIERWSZEJ POMOCY

Informacje szczegółowe na temat zbioru

8

PRACE UŻYTECZNE

Informacje szczegółowe na temat zbioru

9

KLIENCI

Informacje szczegółowe na temat zbioru

10

ADRESACI IMPREZ

Informacje szczegółowe na temat zbioru

11

STYPENDIA SPORTOWE

Informacje szczegółowe na temat zbioru

12

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA SPORTOWE

Informacje szczegółowe na temat zbioru

 

 

Poleć znajomemu