Nagrody i Wyróżnienia Prezydenta Sosnowca w Dziedzinie Sportu

data publikacji: 02 / 10 / 2018

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe i dla trenerów wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w II kwartale 2019 roku.

puchar.jpg (2016-04-13 12:01:21)

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcie sportowe w II kwartale 2019 roku, może zostać złożony przez :

1. Właściwy organ statutowy klubu sportowego zawodnika lub trenera.

2. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

3. Organizację pozarządową prowadzącą działalność w dziedzinie sportowej.

4. Zawodnika wnioskującego o nagrodę/wyróżnienie dla trenera,

5. Trenera wnioskującego o nagrodę/wyróznienie dla zawodnika.

 

Wniosek powinien zawierać :

  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania kandydata,
  • dane dotyczące klubu sportowego zawodnika lub trenera,
  • uwierzytelnione przez podmiot zrzeszający lub właściwy związek sportowy informacje o osiągnięciach, za które ma zostać przyznana nagroda pieniężna lub wyróżnienie,
  • wskazanie dyscypliny sportowej,
  • uzasadnienie,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na cele związane z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia oraz na upublicznienie faktu przyznania nagrody lub wyróżnienia

Wnioski należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
przy ulicy 3 Maja 41 do dnia 31 lipca 2019 roku do godz. 15:30.

Druk wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla zawodnika za osiągnięty wynik sportowy :Uchwała nr 224/XXI/2015 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe : tutaj

Druk wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej/wyróżnienia dla trenera wyróżniającego się osiągnięciami w działalności sportowej: Uchwała nr 223/XXI/2015 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustanowienia nagród pieniężnych i wyróżnień dla trenerów wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej : tutaj

Poleć znajomemu