Komunikat w sprawie Miejskiego Stypendium Sportowego

data publikacji: 08 / 05 / 2015

Zapraszamy do zapoznania się z Informacją Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu w sprawie naboru wniosków o Przyznanie Miejskiego Stypendium Sportowego:

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość Miejskich Stypendiów Sportowych określa Regulamin, który dostępny jest w:

Formularz wniosku o przyznanie Miejskiego Stypendium Sportowego dostępny jest w:

Poleć znajomemu