Plan instalacji solarnej

W związku z ogłoszonym konkursem przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje uzyskać dofinansowanie na budowę instalacji solarnych. Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozbudowę instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Projekt zakłada budowę kolektorów słonecznych z przeznaczeniem do wspomagania ogrzewania instalacji centralnej wody użytkowej, dzięki której zostanie obniżony koszt związany z przygotowaniem i ogrzaniem wody oraz ograniczenie emisji spalin do środowiska.

Instalację solarną planuje się zainstalować na obiektach:

  • Pływalnia Letnia przy ul. 3 Maja 41 - 20 kolektorów,
  • Kompleks Sportowy przy ul. Orląt Lwowskich 70 - 15 kolektorów,
  • Hala Sportowa przy ul. Baczyńskiego 4 - 50 kolektorów,
  • Pływalnia Letnia przy ul. Wojska Polskiego 181 - 2 pompy ciepła,
  • Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Żeromskiego 9 - 128 kolektorów,
  • Kompleks Sportowy przy al. Mireckiego 31 - 15 kolektorów,
  • Kompleks Piłkarski przy ul. Kresowej 1 - 20 kolektorów.

Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami wszelkimi propozycjami i opiniami w zakresie objętym tematyką.

Prosimy o składanie ewentualnych uwag do dnia 22 lutego 2016 roku.

Poleć znajomemu